Exit Akademikas A 1 2 3 4 5 6 Points
 1  1 Edgaras   1 1 1 1 1 5
 2  0 Erikas 0   0 1 0 ½ 1.5
 3  0 Borey 0 1   0 0 0 1
 4  1 Emil 0 0 1   0 0 1
 5  1 Jevgenij 0 1 1 1   1 4
 6  0 Ratmir 0 ½ 1 1 0   2.5
   +