Exit Akademikas A 1 2 3 4 5 6 Points SB
 1  Emil Osipov   1 1 1 1 1 5
 2  Borey Nikitenko 0   1 1 1 1 4
 3  Artur Ĺ urin 0 0   1 1 1 3
 4  Ostap Maistrov 0 0 0   1 1 2
 5  Kiril Sapel 0 0 0 0   1 1
 6  Nikita Semionov 0 0 0 0 0   0