Exit Akademikas A 1 2 3 4 5 6 Points SB
 1  Emil Osipov   1 1 1 1 1 5
 2  Semion Trofimov 0   1 1 1 1 4
 3  Borey Nikitenko 0 0   1 1 1 3
 4  Nazar Skydanenko 0 0 0   1 1 2
 5  Ostap Maistrov 0 0 0 0   1 1
 6  Kiril Sapel 0 0 0 0 0   0